Former Directors

Zeng Zhaolun

(1956-1957)

Liu Dagang

(1957-1967, 1977-1981)

Qian Renyuan

(1981-1985)

Zhu Lilan

(1985-1986)

Hu Yadong

(1986-1992)

Zhu Daoben

(1992-2000)

Wang Meixiang

(2000-2004)

Wan Lijun

(2004-2013)

Copyright © Institute of Chemistry,Chinese Academy of Sciences
Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China
TEL: 86-10-62554001 86-10-62554626 FAX: 86-10-62559373 86-10-62569564